ثبت آگهی رایگان ماشین در بوق 3 خرید از فروشگاه پرزگیر دوکاره arso لوازم آشپزخانه دکوراسیون پرزگیر لباس mic آشپزخانه قیمت امروز ماشین بوق
حذف در پنل کاربری [X]
فرم ارزیابی عملکرد سرپرستان

فرم ارزیابی عملکرد سرپرستان

مدیران میانی هر شرکتی می توانند توسط این فرم، سرپرستان قسمت خود را مورد ارزیابی قرارداده و پی به نقاط قوت و ضعف ایشان ببرند.

این فرم با فرمت Word (قابل ویرایش) بوده و می توان متن آن را طبق شرایط داخلی هر شرکتی تغییر داد.


2000 تومان

فرم ارزیابی عملکرد مدیران

فرم ارزیابی عملکرد کارکنان

محاسبه حقوق ناخالص پرداختی (بیمه و مالیات متعلقه)

فرم هزینه های بدون فاکتور با فرمت Excel (قابل ویرایش)

فرم مدارک استخدام با فرمت Excel (قابل ویرایش)

آئین نامه حضور و غیاب پرسنل با فرمت Word (قابل ویرایش)

آئین نامه تامین و جذب (استخدام) نیرو با فرمت Word (قابل ویرایش)