ساخت فروشگاه تفکر سیستمی خرید 47
حذف در پنل کاربری [X]
آئین نامه حضور و غیاب پرسنل با فرمت Word (قابل ویرایش)